Huvikool SelgeSiht viib läbi põnevaid huviringe, kursusi ja praktilisi tegevusi looduse ja tehnoloogia valdkonnas nii õpilastele kui täiskasvanutele. Soovime tõsta keskkonnateadlikkust loodusega vahetu sideme kaudu.

Huvikool SelgeSiht õppekava “Loodus ja rohetehnoloogiad” (õppekava kood EHISes 247062) aineprogramm on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 22. septembri 2023 käskkirjaga nr r 1.1-3/23/127.  Kooli pidaja on Selgesiht OÜ (registrikood 14602228).

Toimetame peamiselt Maardus, Muugal, Viimsis ja Jõelähtme vallas, seega kogu endisel Jõelähtme kihelkonna alal, aga ka Tallinnas Pirital ja Lasnamäel. Meie peamiseks fookuseks on keskkond ja loodus, pärandkultuur ning meie ja keskkonna suhted. Oma huviringides teeme põnevaid mõõtmisi ja katseid, matkame, kasutame rohetehnoloogiaid ja kaugseiret ning kohtume huvitavate paikade ja inimestega.

2023. aasta oktoobris alustame kodupaigalähedase huviringiga “Loodus ja rohetehnoloogiad” Maardus Muugal, kuhu on oodatud I-III kooliastme ja ka gümnaasiumi õpilased Muugalt, Laiakülast, Uuskülast, Iru külast ja mujalt.

Anna teada, kus piirkonnas soovid, et meie huviring sel sügisel tegutseks või küsi tiendavat infot: e-post huvikool@selgesiht.ee, telefon 59189000.

Meie huviringide valik:

  • Loodus ja rohetehnoloogiad
  • Pärandkultuur ja kultuuripärand meie ümber ja meis endis
  • Loodus-, matka- ja fotoring
  • Peidetud saladused koduümbruses
  • Toimetulek looduses
  • Droonifotograafia ja kaugseire
  • Huvitav tehnoloogia

Täpsem info: huvikool@selgesiht.ee, telefon 59189000.